Prosjekter

Veiledning på tvers av offentlig sektor

I min praksisperiode jobbet jeg hos Digitaliseringsdirektoratet. Her var jeg innom og bidro til konseptutvikling av en digital veileder. Først leste jeg meg opp på innsiktsarbeid som var gjort tidligere i fasen. Og samarbeidet med teamet om å kartlegge behov hos en brukergruppe. I sluttfasen så skisset jeg opp et forslag til en veileder.

https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/brukskvalitet-pavirker-digital-utenforskap/4407

Dette var et prosjekt som var satt i gang februar 2022. I tildelingsbrevet som deles ut hvert år fra KDD til Digdir, var det beskrevet et oppdrag: 

«Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å bedre brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester.​​ Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplevelse ved bruk av offentlige digitale tjenester slik at disse er mer gjenkjennbare og lettere å bruke. ”
Tildelingsbrevet 2022 kap 3.1​(Statsbudsjettet 2022 – Tildelingsbrev til Digitaliseringsdirektoratet, n.d.)

En KI-chatbot som samler informasjon fra offentlige etater på tvers og hjelper deg i kontekst av din livssituasjon, ved hjelp av informasjon du gir og deler med den.

Videre vil det være mulig å få hjelp på tvers av andre offentlige nettsider, slik at man vil kjenne igjen den samme måten for å få hjelp på: